ഇപ്സ്വിച്ച് യൂണിറ്റ് ഉത്ഘാടനം

UKKCA യുടെ പുതിയ യൂണിറ്റായ ഇപ്സ്വിച്ച് യൂണിറ്റിൻറ്റെ ഉത്‌ഘാടനം മെയ് 20 11.30 നു സെൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ ഹാളിൽ വച്ച് സീറോ മലബാർ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ രൂപതയുടെ വികാരി ജനറൽ ഫാ. സജി മലയിൽ പുത്തൻപുര അർപ്പിക്കുന്ന ദിവ്യബലിയോടെ ആരംഭിക്കുന്നു.